KE-500
KE-500

휴대용 칫솔살균기
205x40x20mm
115g

KE-607
KE-607

가정용 칫솔살균기
180x218x86mm
485g